5. element

Betri Banki P/F

Her på siden giver vi dig overblik over bestyrelser, årsrapporter, risikorapporter, politikker og Finanstilsynets afgørelser. 

Bestyrelsen i Betri Banki

Bestyrelsen ansætter og frigiver ledelsen og interne revisorer. 

Bestyrelsen består af ni bestyrelsesmedlemmer, hvoraf tre af medlemmerne er medarbejdervalgt. De af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på to år. De nuværende medarbejdervalgte medlemmer blev valgt i april 2023 og er valgt for en periode på fire år.

Bestyrelsen har kompetencer inden for

  • forretningsmodellen og forskellige spørgsmål i forbindelse med denne
  • kredit-, marked-, likviditets-, operationel- og forsikringsrisiko, herunder risikostyring på tværs af områder og forskellige betingelser i forbindelse med dette
  • budgettering og spørgsmål vedrørende regnskab og revision
  • kapitalkrav, herunder kapitaltilstrækkelighed og solvenskrav
  • generel ledelseserfaring
  • ledelseserfaring fra andre finansielle virksomheder
  • viden om færøsk handel og industri
  • juridisk indsigt, herunder i forhold til finansiel lovgivning

Uddanelse til bestyrelse og direktion

Betri Banki går op i, at bankens bestyrelse samt direktion er veluddannet, så de på bedst mulig vis kan leve op til sine forpligtelser. Derfor afsætter banken økonomiske ressourcer til uddannelse af bankens bestyrelse og direktion.

De seneste år har bestyrelsen og direktionen taget uddannelse fra Copenhagen Business School i København/Finanssektorens Uddannelsescenter i Skanderborg.

Ledelsesordning

Banken har følgende ledelsesordning, i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed § 80 c, stk. 2, der sikrer, at bankens ledelse er effektiv samt forsigtig. Bankens ledelse består af bestyrelse og direktion.

Banken er organiseret i afdelinger. Hver afdeling har en afdelingsleder tilknyttet. I nogle af de store afdelinger er der derudover tilknyttet en eller flere gruppeledere, der refererer til vedkommendes afdelingsleder. Banken har interne procedurer for relevante områder.

Bestyrelsen vedtager politikker, der skal vejlede direktionen, samt forretningsgange, der vedrører eller ændrer bankens overordnede strategi, politik og målsætning. Forretningsgange, som skal godkendes af bestyrelsen, skal altid godkendes af direktionen, før de lægges for bestyrelsen. Ansvarshavende for hvert enkelt arbejdsområde godkender forretningsgange, der ikke vedrører eller ændrer bankens overordnede strategi, politik og målsætning.

En nødvendig adskillelse er mellem ledelsesniveau og den compliance-ansvarlige. Den compliance-ansvarlige gennemfører løbende kontrol med, at bankens interne procedurer følges. Risk management er organiseret som selvstændig funktion og refererer direkte til såvel direktion som bestyrelse.

Se dertil ledelsesordningen, som banken skal overholde. Ledelsesordningen lever op til kravene i lov on finansiel virksomhed § 80 c, stk. 2. Banken overholder kravene i ledelsesordningen og overholder dermed også kravene i § 80 c, stk. 2.

Flemming B. Nielsen

Bestyrelsesformand

Valgt af generalforsamlingen

Uafhængigt bestyrelsesmedlem

Født 1959

Andre ledelsesposter
 • Middelfart Sparekasse, bestyrelsesformand
Kompetencer

Kompetencer fra den daglige drift af finansielle institutioner, herunder som administrerende direktør for finansielle institutioner i Danmark

Evy J. Jacobsen

Næstforkvinde

Valgt af generalforsamlingen

Afhængigt bestyrelsesmedlem

Født 1973

Andre ledelsesposter
 • Betri Pensjón P/F, næstformand
 • Betri Trygging P/F, bestyrelsesmedlem
 • Ognarfelagið Tryggingartakaranna f.v.a.á, CEO
 • Betri P/F, CEO
 • Betri Íløgur Sp/F, CEO
Kompetencer

Kompetencer fra den daglige drift af finansielle holdingselskaber og fra den daglige drift af virksomheder og fra at være bestyrelsesmedlem i virksomheder på Færøerne

Ivan Christiansen

Valgt af generalforsamlingen

Uafhængigt bestyrelsesmedlem

Født 1953

Andre ledelsesposter
 • Thisted Forsikring A/S, bestyrelsesformand
 • Thisted Forsikring F.M.B.A, bestyrelsesformand
Kompetencer

Kompetencer fra den daglige drift af finansielle institutioner, herunder som administrerende direktør for et pengeinstitut i Danmark og fra bestyrelsesarbejde i den finansielle sektor, herunder fra forsikringsselskaber

Jens Johan Dam

Valgt af generalforsamlingen

Afhængigt bestyrelsesmedlem

Født 1967

Andre ledelsesposter
 • Ognarfelag Tryggingartakaranna, bestyrelsesformand
 • Betri P/F, bestyrelsesformand
Kompetencer

Kompetencer som revisor af blandt andet offentlige myndigheders regnskaber og byggeprojekter samt arbejde med it-sikkerhed, it-revision og risikovurderinger.

Marion á Lakjuni

Valgt af generalforsamlingen

Uafhængigt bestyrelsesmedlem

Født 1973

Andre ledelsesposter
 • Agnar á Dul Sp/F, registreret revisor / adm. direktør
Kompetencer

Kompetencer fra den daglige drift af et revisionsfirma og som bestyrelsesmedlem i et forsikringsselskab samt andre virksomheder

Janet Fríða Johannesen

Valgt af generalforsamlingen

Uafhængigt bestyrelsesmedlem

Født 1962

Andre ledelsesposter
 • J.F. Holding Sp/F, CEO
 • Atlanticon Sp/F, CEO
Kompetencer

Kompetencer fra den daglige drift af erhvervsvirksomheder og fra at være bestyrelsesmedlem i virksomheder på Færøerne og offentlige bestyrelser og råd

Sverri Mohr Edvinsson

Valgt af medarbejderne

Afhængigt bestyrelsesmedlem

Født 1965

Andre ledelsesposter
 • Ingen

Ann Gvøðny Dánialsdóttir

Valgt af medarbejderne

Afhængigt bestyrelsesmedlem

Født 1983

Andre ledelsesposter
 • Ingen

Tanja Marnadóttir Ósá

Valgt af medarbejderne

Afhængigt bestyrelsesmedlem

Født 1986

Andre ledelsesposter
 • Ingen

Ledelse

Jean Djurhuus

CEO | +298 348680 | banki@betri.fo

Olav Guttesen

Ledelsesdirektør | +298 348181 | banki@betri.fo

Risikoudvalg

 • Flemming B. Nielsen, formand
 • Evy Jacobsen
 • Jens Johan Dam
 • Ivan Christiansen
 • Marion á Lakjuni
 • Janet F. Johannesen
 • Ann Gvøðny Dánialsdóttir
 • Sverri Mohr Edvinsson
 • Tanja Marnadóttir Ósá

Kommisorium for Risikoudvalget

Nomineringsudvalg

 • Flemming B. Nielsen, formand
 • Evy Jacobsen
 • Jens Johan Dam

Kommisorium for Nomineringsudvalget

Aflønningsudvalg

 • Flemming B. Nielsen, formand
 • Jens Johan Dam
 • Marion á Lakjuni
 • Sverri Mohr Edvinsson

Kommisorium for Aflønningsudvalget